ตะกั่วฟิวเบอร์ 20ตะกั่วฟิวเบอร์ 20 
ม้วนละ 15 บาท
ราคาส่งยกกล่อง 25 ม้วน 
ยาว 1 เมตร 75 เซน

ด้ายพันงาน
มี 3 ขนาด
เบอร์1 0.35
เบอร์2 0.50
เบอร์3 0.70
100 เมตร 25 บาท
Visitors: 44,393