ท่อหด

ปลีก-ส่งท่อหด
2 มิล เมตรละ 10 บาท
3 มิล เมตรละ 15 บาท
5 มิล เมตรละ 20 บาท
7 มิล เมตรละ 20 บาท
ราคาส่งมีสองแบบ
ยกม้วนและ10เมตร
(สำหรับยกม้วน100เมตรนั้น มีทุกขนาด จะเอานอกเหนือจากที่เรามีก็มีให้)Visitors: 44,659