โคลงลวด

โคลงลวด สำหรับริบบิดตัวใหญ่ หนัก 7 กรัม ลวดเลส 1.2 มิล

ราคาปลีก ดังนี้
SNS 1/0 60
SNS 2/0 60
Owner 2/0 70
Vmc 55
ค่าส่ง 30 50 ทุกจำนวน
ราคาส่งค่าส่งคิดตามจริง

ราคาส่ง 20 ชิ้น 50 ชิ้น 100 ชิ้น
pm บาท (ราคาส่งถูกมาก)

Visitors: 44,657