ลูกหมุนถัง/ถั่วเขียว/แบริ่ง

ลูกหมุนถั่วเขียว เริ่มต้นตัวละ 2 บาท
ส่งกล่องละ 200 ตัว pm บาท

ลูกหมุนถังลาย เริ่มต้นตัวละ 2 บาท
ส่งกล่องละ 200 ตัว pm บาท

ลูกหมุนแบริ่ง เริ่มต้นตัวละ 8 บาท
ส่งกล่องละ 200 ตัว pm บาท

 

 

 

Visitors: 44,407