ห่วง/กิ๊บซองต่างๆ

ห่วง Odz เบอร์ 2 3 4 6 ราคา 90 บาท
กิ๊บ nucari ราคา 25 บาท
กิ๊บ subpolo มีสองเบอร์ 0 และ00 ห่อละ ราคา 100 บาท
กิ๊บเลส ราคา 100 บาท
กิ๊บ owner silent เบอร์2 เบอร์3 ห่อละ ราคา 120 บาท 
กิ๊บ Owner hi-parts เบอร์ 12 14 16 18 ห่อละ ราคา 130 บาท

Visitors: 44,657