กบใบพัดแผง ตัวละ 50 บาท


กบใบพัดแผง ตัวละ 50 บาท
มีทั้งหมด 3 ขนาด
2 เซน
3 เซน
4 เซน

แถวบน แถวล่าง มีใบพัด ไม่มีกันสวะ
แถวกลาง มีกันสวะ ไม่มีใบพัด

ร้านค้า inbox บาท
Visitors: 44,393