Rocket buzz 120 บาท

 
 
Rocket buzz 120 บาท ร้านค้า 10 ตัวขึ้น inbox บาท
ผลิตออกมา 3 รุ่น
- รุ่นใบเคาะ ใช้ใบจัมโบ้เลส และ ไดรส์สี (ดังรูป)
รุ่นใบคู่
รุ่นก้านตรง
รุ่นใบเคาะ
ใช้เบ็ดญี่ปุ่นคมพิเศษกัดติดง่าย
ผู่กพู่us ขาดยาก 
ลวด 1.2 ขึ้นน้ำไว
ท้องตัว V ตัดน้ำ ตัดคลื่น

Visitors: 44,408