ทุ่นลอยแผง

ทุ่นลอยแผง 1.5 cm (วัดเส้นผ่าศูนย์กลางทุ่น)
มีตะกั่วหนีบ+เบ็ด#7+ทุ่น+สาย8-10Lb
ร้านค้า inbox บาท

Visitors: 44,657