b 4-7 ใส่ชิ

b 4-7
ใส่ชิ
ราคา อันละ ราคา 830 บาท ส่งฟรี อีเอ็มเอส

แขนอย่างเดียว 13.2 กรัม
ชั่งรวมทั้งหน๊อบยาง 30 กรัม

แขน 1 ชิ้นจะได้ 
ลูกปืน สี่
หน๊อบยาง 2
แหวน 4
เพลท 1
 

 


Visitors: 44,393