b 5-8 ใส่ไดว่า

b 5-8
ใส่ไดว่า 
ราคา อันละ 830 บาท ส่งฟรี อีเอ็มเอส

แขนอย่างเดียว 13.2 กรัม
ชั่งรวมทั้งหน๊อบยาง 30 กรัม

แขน 1 ชิ้นจะได้ 
ลูกปืน สี่
หน๊อบยาง 2
แหวน 4
เพลท 1

ใส่ Abu ได้


 

 

Visitors: 44,407