น็อบแต่ง

ข้างละ 350
1 ชิ้นได้แก่
ลูกปืน 2 

แหวน 4
บู๊ท 1
ลวดดึงจุก 1
Visitors: 44,408