สาย Pe GRINDING X4

สาย Pe GRINDING ถัก 4


pe1 หน้าตัด 0.16 มม.
pe2 หน้าตัด 0.22 มม.
pe3 หน้าตัด 0.28มม.
pe4 หน้าตัด 0.32มม.

ม้วนละ 199
ส่ง30 50
ทุกจำนวน
 

 

Visitors: 44,393