โมกบยางประเภทต่างๆ

โมลกบยาง 
ตูดแหลม 3.5 เซน
ตูดแหลม 4 เซน
ตูดมน 3.5 เซน
ตูดมน 4 เซน
หนูหริ่ง 3.5 เซน
หลังแอ่น 3.5 เซน
ม้ละ 35 บาท
3 ไม้100
20 ไม้ 400

 

 

 

 

 

 โมลกบยาง

ขนาด 3.5 เซน
3 ตัวร้อย 
20ตัว  100 ตัว ราคาส่ง
อินบ๊อคเฟสครับ


 

โมลกบยางพลาสติกมาแล้ว
ขนาด 4 เซน โครตแข็ง เขวี้ยงไม่แตก 
3 ตัวร้อย 
20ตัว  100 ตัว ราคาส่ง
อินบ๊อคเฟสครับ

 

 

 

 

  

 

 

Visitors: 44,393