สีโปสเตอร์

สีโปสเตอร์ st ใส่ผสมยางพาราทำกบยาง
แบบชุด ชุดละ 100 บาท ขนาดขวด 15 ML
มีครบแม่สี ได้ 6 ขวด พร้อมพู่กันและจานสี
ขาว แดง น้ำเงิน ดำ เขียวเหลือง 

Visitors: 44,393