บอดี้ปล่าว

บอดี้ปล่าว ทรง J และ A
ขนาด 3.5 เซน
3 ตัว 100
20 ตัว 400

เหมาะสมกับเบ็ด 1/0 owner Frog21ดำ Frog21เงา snsดำ
Visitors: 44,657