เหยื่อปลอม BASS PARK MNYX003A

เหยื่อปลอม BASS PARK MNYX003A
Running Depth : 1.0-2.0m
Body Length : 70mm
Weight : 7.80g

ราคา 120 บาท

Visitors: 44,393