ตา 3D

ตา 3 D แผ่นละ 100 ดวง
มี 2 สี เงิน/แดง
มีขนาดดังนี้
3.5 มิล
4.0 มิล
4.5 มิล
5 มิล
5.5 มิล
6.0 มิล
6.5 มิล
7.0 มิล
ราคาแผ่นละ 100 บาท

Visitors: 44,393