ชุดทำกบยาง

ชุดทำกบยาง 600 บาท
1 ชุดประกอบด้วย
- แม่สี 1 ชุด
- ยางพารา 300 ซีซี (ทำบอดี้ได้ราวๆ 100 ตัวขึ้นไป)
- ลูกหมุนถัง #6 20
- ลูกหมุนถัง #8 20
- เข็มสอย
- ลวดอ่อน 1 เมตร
- สปิทลิง #3 20
- ใบห้อยตูดขนาด1.5เซน 20 ใบ
- กั่วฟิว 2 ม้วน
- เบ็ด Frog21 1/0 20
- ท่อหด 1 เมตร
- โมล 3 ไม้

Visitors: 44,393