ตะกั่วเส้น

ราคาตะกั่วฟิว ม้วนเล็ก
เบอร์ 17 ขนาด 1.4 มิลลิเมตร 1กล่องมี 25 ม้วน น้ำหนักรวม 580 กรัมขายส่ง 300 บาท ราคาปลีกม้วนละ 20
เบอร์ 18 ขนาด 1 มิลลิเมตร 1กล่องมี 25 ม้วน น้ำหนักรวม 533 กรัมขายส่ง 300 บาท ราคาปลีกม้วนละ 20
เบอร์ 19 ขนาด 0.9 มิลลิเมตร 1กล่องมี 25 ม้วน น้ำหนักรวม 500 กรัมขายส่ง 300 บาท ราคาปลีกม้วนละ 20
เบอร์ 20 ขนาด 0.85 มิลลิเมตร 1กล่องมี 25 ม้วน น้ำหนักรวม 422 กรัมขายส่ง 300 บาท ราคาปลีกม้วนละ 20

ราคาตะกั่วฟิวม้วนใหญ่
มีขนาด 1.2 มิลขนาดเดียว 1 ม้วน 230 บาทน้ำหนัก ครึ่งโล

Visitors: 44,393